All I ask

Advertisements

Series: You and I Ep. 4


In your kindred soul

I shall become rejuvenated

And join you in the eternity of paradise

where you and I will be one.

Kung sasabay ka man

Kung sasabay ka man
Sabihin mo kung saan patungo
Para huwag na magpaliko-liko
Para huwag na maligaw
Para huwag na masayang ang panahon.

Kung sasabay ka man
Sumayaw ka sa indak ng daluyong ng bawat salitang sinasambit ng mga tula
Upang malaman mong
Ang lihim na pagtingin ay binabalangkas ng bawat salita, saknong, at hinga.

Kung sasabay ka man
Ibulong mo na agad ang iyong nais
Para malaman
Kung may patutunguhan ang pagsabay
Kung may kahihinatnan ang byaheng ito
Kung ang dulo nito ay ang simula ng kwentong sabay nating ididibuho gamit ang sabay na pag-indak ng ating mga puso sa iisang dagundong at ritmo.